Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat ett nytt och modernt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän. Utbildningsmaterialet utgörs av en digital studiebok Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän som kan användas för både grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande fisketillsyn präglad av ett grundläggande gott värdskap kan struktureras upp inom ett fiskevårdsområde. Dessutom beskrivande reportage om hur länsstyrelser prövar förordnande av fisketillsynsmän samt hur anmälan om fiskebrott hanteras av polis och åklagare. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Utbildningsmaterialet har granskats av Havs- och vattenmyndighetens jurister. Här nedan kan du ladda ned utbildningsmaterialet Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän.

Bilagor:
Ladda ner filen (Fisketillsyn_Utbildning for fisketillsynsman.pdf)Fisketillsyn