Sveriges Fiskevattenägareförbund höll sin förbundsstämma på Tiraholms Fisk invid sjön Bolmen den 1 - 2 juni. Vid stämman valdes Mats Halling, Västervik, till ny förbundsordförande efter Lars Wiström. Mats Halling är VD för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge och har tidigare under en lång period suttit i förbundsstyrelsen på Hushållningssällskapens Förbunds mandat.

Lars Wiström lämnar över stafettpinnen till Mats Halling

Lars Wiström har suttit i förbundsstyrelsen i 20 år varav 14 år som ordförande vilket inger respekt. Stämman beslutade att utse Lars Wiström till hedersordförande i förbundet och framförde ett varmt tack för en mångårig och enastående insats för Sveriges Fiskevattenägareförbund. Lars Wiström förärades ett skräddarsytt hedersordförandediplom och ett presentkort för en vistelse på Ästad Vingård tillsammans med hustrun och livskamraten Wivi Wiström.

Diplomerad hedersordförande