Utgivningsdag för nr 3 2020 av Våra Fiskevatten är den 13 augusti

Nummer 3 innehåller ett utförligt referat från årets förbundsstämma som med anledning av Coronasituationen hölls digitalt. SLUs provfiskedatabaser presenteras vilka innehåller värdefull information som grund för förvaltningen av enskilda fiskevatten. I ett reportage får vi också följa med på elfiske från båt i Östergötlands skärgård med syfte att följa upp effekten av de fiskefredningsområden som är på gång. I ett annat reportage får vi träffa fastighetschefen på Stora Enso Skog och Mark AB som ger bolagets syn på sitt fiskevatteninnehav och dess förvaltning och utveckling. Numret innehåller även flera reportage från Värmland där vi får bekanta oss med verksamheten i Årjängs och Eda fiskevårdskretsar samt får besöka världens enda fisktrappa för gös vilken finns i Säffle. Den framtida kalkningsverksamheten sätts under lupp i ett reportage och en uppseendeväckande dom i Gävle Tingsrätt vilken ifrågasätter fiskelagens bestämmelser om fiske utan lov behandlas i ett reportage från Långsjön i Hofors fvof.