Utgivningsdag för nr 3 2019 av Våra Fiskevatten är den 15 augusti.

Nummer 3 innehåller flera reportage från Åland som bland annat belyser skarvförvaltningen på Åland och där både skarv och säl finns med på menyn hos en av öns gourmetrestauranger. Parallellt skildras länsstyrelsen i Stockholms arbete med ny regional skarvförvaltningsplan och där man hoppas på en gynnande dom i högsta förvaltningsdomstolen som kan innebära ett genombrott för svensk skarvförvaltning. I reportage från Dalarna beskrivs ett pågående försök med ny metod för fiskvandring förbi Spjutmo kraftverk i Österdalälven och arbetet med att förhandla fram nya vattendomar för Ore älv. Numret innehåller även reportage om arbetet med laxförvaltning i Nedre Ljungans Fvof och reportage från Indalsälven där en ny entreprenör har tagit över det kända Bergeforsfisket. I ett reportage från västra Härjedalen beskrivs hur Tännäs och Funäsdalen har fusionerat till ett fiskevårdsområde. Dessutom innehåller tidningen ett utförligt reportage från förbundsstämman i Stockholm, en presentation av Kristin Skeppsby som är förbundets nya resursperson i fastighetsrättsliga frågor och reportage från Gränsö i Arkösunds skärgård som belyser livsvillkoren för skärgårdsföretagare i största allmänhet samt förslaget om nya fiskefredningsområden i Östergötlands skärgård.