2019 har utsetts till ett internationellt ”Laxens År”. Sveriges Fiskevattenägareförbund arrangerar tillsammans med Ätrans Nedre Fvof (Halland) och Nedre Ljungans Fvof (Västernorrland) en parallell ”Laxens Dag” i Ätran och Ljungan. Aktiviteterna medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten via anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Laxens Dag i Ljungan hålls den 18 september i Njurunda medan den parallella aktiviteten i Ätran går av stapeln den 19 september i Falkenberg. Båda programmen omfattar fältstationer invid vattendragen som kommer att informera och folkbilda om helheten vad gäller laxen d.v.s. både bevarandearbetet, restaurering och hållbart nyttjande av laxbestånd. I Ätran innehåller programmet bland annat information om Hertingprojektet, demonstration av sportfiske efter lax, elfiskedemonstration och en laxföreläsning på Vallarnas Friluftsteater av Erik Degerman. I Ljungans program ingår bland annat visning av Viforsens avelsfiske, information om restaureringsarbetet i älven, elfiskedemonstration, demonstration av sportfiskemetoder och dessutom kommer sjukdomssituationen och beståndsutveckling hos Ljunganlaxen att belysas.

Laxens Dag vänder sig primärt till den breda allmänheten och även utomsocknes är varmt välkomna. Varför inte besöka ”Laxens Dag” som en föreningsaktivitet?

Programmen för Laxens Dag i Ätran respektive Ljungan kan laddas ned här nedan.