Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en ny vägledningsskrift Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet. Med utgångspunkt i resultaten från den under året genomförda kartläggningen av fiskevårdsområdesföreningar i Jämtland och Östergötland ger skriften generell vägledning samt förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden i hela landet. Fakta och vägledningstexter flätas samman med intervju- och reportagetexter samt med resultaten från kartläggningen. Skriften behandlar bland annat angelägna behov och åtgärder kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Vägledningsskriften kan laddas ned här nedan.