Utgivningsdag för nr 1 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 februari

I årets första nummer av Våra Fiskevatten får vi följa med på årets första gösfiske på Glan och fångstens fortsatta färd till Stockholms fiskauktion. Vattenkraftens nya miljöprövning och miljöansvar behandlas bland annat i reportage från Vattenfalls nya strömlaboratorium vid forskningsanläggningen i Älvkarleby. Tidningen innehåller också reportage från inspirationskvällar i Östergötland om aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet och vilka varit ett led i produktionen av förbundet nya vägledningsskrift på samma tema. Det ges även ett smakprov ur den nya vägledningsskriften. Dessutom artiklar om kommande utredning av strandskyddslagstiftningen, planerade föreskrifter för laxen och evenemanget Laxens år. Det förestående arbetet att ta fram förvaltningsplaner för Hjälmaren, Mälaren och Stockholms skärgård tas också upp och en hel del annat matnyttigt.